Uposleni

Datum posljednje izmjene: Ponedjeljak, 16 Avgust 2021 Objavljeno: Ponedjeljak, 01 Juli 2019

PREDMETNA NASTAVA

RAZREDNA NASTAVA

VANNASTAVNO OSOBLJE

IME I PREZIME

PREDMET

IME I PREZIME

IME I PREZIME

Zelenturović Samra

Direktor

Salihović Mejra

Habibović Azra

 

Pedagog

Mašić Almina

Halilović Džemila

Ahmetspahić Sead

Pomoćnik direktora

Ahmetović Fatima

 Softić Asifa

Avdibegović Senada

Bosanski jezik

Suljić Merdžida

Avdibegović Mediha

Salihović Jasmina

Bosanski jezik

Suljic Admir

Bešlija Čamdžić Indira

Jusić Lejla

Bosanski jezik

Šarić Evludin

Avdibegović Rasim

Čavkunović Ifeta

Engleski jezik

Avdić Aida

Kardašević Azra

Begić Semir

Engleski jezik

Corović Azra

Beširović Đulsa

Halilović Enis

Engleski jezik

Selimbašić Mersida

Prijić Mirsada

Vujanović Vesna

Engleski jezik

Hotović Raza

Hercegovac Nevzeta

Grahić Mirela

Njemački jezik

Taindžić Mevlida

Kulo Enes

Kasapović Asim

Matematika

Suljkić Alma

Bajić Emir

Ahmetspahić Mirzet

Matematika

Avdibegović Elmira

Dunović Fahrudin

Herić Mirela

Matematika

Gogić Samir

Čorbić Izet

Avdibegović Rasim

Muzička kultura

Hajdarević Edina

Šarić Nezira

Mašić Osman

Muzička škola

Karać Nihada

Habibović Senada

Salkić Adnan

Muzička škola

Halilović Namik

Imamović Raza

Hodžić Senka

Muzička škola

Kamenčić Emira

Hotović Radmila

Jagodić Eldar

Muzička škola

Karać Nihada

Drapić Mela

Salihović Besim

Likovna kultura

Selić Muhamed

 

Selimbašić Fuad

TiZO

Krekić Mersida

 

Meštrić Mirhet

TiZO

Ahmetović Zumreta

 

Muhić Mirsada

Biologija

 Hajdarević Edina  

Čaušević Mersida

Hemija

   

Tulumović Fadila

Bilogija

   

Suljkić Adisa

Geografija

   

Imamović Ulfeta

Geografija

   

Hercegovac Elma

Njemački jezik

   

Muhić Adnan

Bilologija

   

Imamović Zijad

Informatika

   

Ahmetspahić Salko

Tehnička kultura

   

Bandović Kemal

Muzička škola

   

Čamdžić Hata

Vjeronauka

   

Berbić Velida

Vjeronauka

   

Muminović Esad

Vjeronauka

   

 Avdić Abdurahman

     

Arhiva