Konkursi

Datum posljednje izmjene: Utorak, 10 Septembar 2019 Objavljeno: Ponedjeljak, 24 Juni 2019

ŠKOLSKA-2019/20

10.09.2019. GODINE

ODLUKA O PRIJEMU PRVORANGIRANIH KANDIDATA - SEKRETAR

1. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata - sekretar

2. Konačna rang lista - sekretar

 

05.09.2019. GODINE

KONAČNA RANG LISTA HIGIJENIČAR

1. Konačna lista

2. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata higijeničar 19.2

3. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata higijeničar

 

02.09.2019. GODINE

1. Sekretar 32.1.

 

30.08.2019. GODINE

1. Odluka o konacnosti rang liste

2. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata

 

 29.08.2019. GODINE

KONAČNE RANG LISTE ZA PRIJEM NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA PO KONKURSU OBJAVLJENOM DANA 30.07.2019.GODINE

1. Engleski jezik 34.1

2. Engleski jezik 34.2

3. Hemija 34.7

4. Islamska vjeronauka 34.9

5. Matematika 34.4

6. Nastavnik harmonike 34.10

7. Nastavnik harmonike 34.11

8. Nastavnik informatike 34.8

9. Nastavnik klavira 34.12

10. Njemacki jezik 34.3

11. Tizo 34.5

 

 27.08.2019. GODINE

RANG LISTE KANDIDATA ZA HIGIJENIČARE

1. Higijeničar 19.1.

2. Higijeničar ložač 19.2.

 

21.08.2019. GODINE

RANG LISTE KANDIDATA SA BODOVIMA INTERVJUA

1, Engleski jezik 34.1 

2. Engleski jezik 34.2 

3. Hemija 34.7. 

4. Islamska vjeronauka 34.9.

5. Matematika 34.4.

6. Nastavnik harmonike 34.10.

7. Nastavnik harmonike 34.11  

8. Nastavnik informatike 34.8. 

9. Nastavnik klavira 34.12

10. Njemacki jezik 34.3. 

11. Tizo 34.5. 

 

20.08.2019. GODINE

RANG LISTA KANDIDATA  ZA POZICIJU SEKRETARA

1. Sekretar 32.1.

14.08.2019. GODINE

RANG LISTE PO KONKURSU OD 30.07.2019. GODINE,

BEZ BODOVA INTERVJUA

1. Engleski jezik 34.1

2. Engleski jezik 34.2

3. Hemija 34.7.

4. Higijeničar lozač 19.2.

5. Higijeničar 19.1.

6. Islamska vjeronauka 34.9.

7. Matematika 34.4.

8. Nastavnik harmonike 34.10.

9. Nastavnik harmonike 34.11.

10. Nastavnik informatike 34.8.

11. Nastavnik klavira 34.12.

12. Njemački jezik 34.3.

13. Tizo 34.5.

 

 12.08.2019. GODINE

LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA PO KONKURSU 

OD 30.07.2019. GODINE

1. Brisane pozicije

2. Engleski jezik 14 časova lista 1

3. Engleski jezik 14 časova lista 2

4. Harmonika 2 časa

5. Hemija 

6. Higijeničar ložač

7. Higijeničar

8. Informatika

9. Islamska vjeronauka

10. Matematika 12 časova

11. Nastavnik harmonike

12. Nastavnik klavira

13. Njemački jezik 6 časova

14. TiZO

 

 ŠKOLSKA-2018/19

25.01.2019. GODINE

1. Rang lista - sekretar 25.01.2019.

2. Rang lista 25.01.2019. - higijeničari

 

 

17.01.2019. GODINE

1. Rang lista kandidata za prijem u radni odnos

 

08.01.2019. GODINE

1. Spisak prijavljenih kandidata na konkurs objavljen 26.12.2018.

 

 

03.09.2018. GODINE

1. Odluka o konačnosti rang liste od 27.08.2018.g.-31.08.2018.g. higijeničari i biblioteka

2. Odluka zbirna o prijemu kandidata 2018-19.g.higijeničari 31.08.2018

 

28.08.2018. GODINE

KONACNE ODLUKE ZA PRIJEM NASTAVNOG KADRA

I STRUČNIH SARADNIKA

 

1. Odluka o konačnosti rang liste od 20.08.2018.g.

2. Odluka zbirna o prijemu kandidata 2018-19.g.

 

 

27.08.2018. GODINE

 

24.1. Higijeničar

24.2. Higijeničar

34.18. Biblioteka

 

 

 

20.08.2018. GODINE

 

RANG LISTA KANDIDATA

1. BHSjezik

2. Biologija

3. Defektolog

4. Engleski jezik1

5. Engleski jezik2

6. Fizika

7. Građansko obrazovanje

8. Harmonika 2izvršioca

9. Hemija

10. Historija

11. Islamska vjeronauka

12. Klavir 2izvršioca

13. Matematika

14. Njemacki jezik

15. Razredna nastava

16. Tehnički odgoj i inf.

17. Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

 

17.08.2018. GODINE

Lista  za biblioteku objavljeno u dnevnim novinama "Oslobođenje"-dopuna konkusra

od 06.08.2018

- Biblioteka 34.18

 

 

14.08.2018. GODINE

Nakon razmatranja pristiglih žalbi od strane kandidata za prijem u radni odnos

na osnovu objavljenog Javnog konkursa/Oglasau dnevnim novinama

„Oslobođenje“ od 30.07.2018.g. Komisija za bodovanje

JU OŠ „Kladanj“ Kladanj objavaljuje preliminarnu listu kandidata nakon

izjavljenih prigovora kako slijedi na linku:

 

 

Arhiva