EVROPSKI DAN JEZIKA

Datum posljednje izmjene: Petak, 01 Oktobar 2021 Objavljeno: Petak, 01 Oktobar 2021

1

Kao i  prethodnih godina, u našoj školi je obilježen Dan evropskih jezika. Aktivnosti naših učenika su se ogledale u mnogobrojnim tematskim posterima, prezentacijama, istraživanjima a sve zajedno je objedinjeno zajedničkom radionicom sa učenicima VIIb odjeljenja.

 

Evropski dan jezika se temelji na inicijativi Vijeća Evrope od 6. decembra 2001. godine  a obilježava se 26. septembra. To znači da ove godine slavi svoj dvadeseti rođendan. Cilj akcijskog dana je vrednovanje svih jezika i kultura kao i doprinos osoba koje posjeduju prednosti višejezičnosti, povećanju individualne višejezičnosti i motivaciji ljudi u Evropi o doživotnom učenju jezika.

KOLIKO JEZIKA ZNAŠ, TOLIKO LJUDI VRIJEDIŠ

Ova latinska poslovica potvrđuje činjenicu da se znanje jednog stranog jezika više ne smatra dovoljnim. Što više jezika naučimo, veće su nam šanse za ostvarivanje željenih ciljeva. Pored komunikacije koja je osnovni cilj učenja nekog stranog jezika, postoji još veliki broj razloga zbog kojh bi trebali učiti strane jezike:

1-učenjem stranog jezika učimo o drugoj kulturi i običajima

2- učenjem stranog jezika dobijamo bolje mogućnosti za rad

3- učenje stranih jezika povećava kreativnost i različite vještine poput kritičkog razmišljanja

4- dokazano je da poznavanje više jezika pomaže u razumijevanju maternjeg jezika

Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga volimo, poštujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod – može se među sobom razumijevati i umno sjedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada.

Anketa provedena među učenicima naše škole, uzrasta od VI-IX razreda, a koja je za cilj imala ispitati stavove učenika prema učenju stranih jezika,  pokazala je pozitivan stav učenika prema usvajanju znanja iz oblasti stranih jezika a koje se ne preklapa sa izučavanjem maternjeg jezika.

To znači da većina učenika ipak pravilno vlada znanjem koje imaju o stranim jezicima a da to  ne ide na štetu njihovog  maternjeg jezika. Na taj način će biti bogatiji, ne samo zbog novih znanja  već i zbog očuvanja sopstvenog identiteta i integriteta.

2

3

4

5

6

7

Arhiva