DAN EVROPSKE KULTURNE BAŠTINE

Datum posljednje izmjene: Četvrtak, 23 Septembar 2021 Objavljeno: Četvrtak, 23 Septembar 2021

1

„Bilo jednom u Kladnju“

U povodu obilježavanja 23. septembra, Dana evropske kulturne baštine,  učenici naše škole su na zanimljiv način predstavili dio bogate, lokalne kulturne zaostavštine pod sloganom „Bilo jednom u Kladnju“.

 U skladu sa ovogodišnjim motom, učenici su istražili , proučili te prikupili i predstavili interesantne podatke o spomenicima kulture u Kladnju, koji više ne postoje.

Glavni fokus je bio na istraživanju  objekata od religijske važnosti, privredne kao i kulturološke.

Na taj način su svojim vršnjacima pobliže predstavili slavnu prošlost našeg zavičaja koja se ogleda u postojanju velikog broja džamija u samom jezgru grada,  postojanju medrese, željezničke pruge, pilane, mnogobrojnih hanova kao i crkve.

Uporedo sa izlaganjem, učenici su mogli da prate prezentaciju koja je fotografski  povezivala nekadašnje lokacije sa današnjim, a sve u cilju boljeg shvatanja i poznavanja lokalne zajednice i njene  zaostavštine.

Zanimljivosti je doprinio i kviz znanja, gdje su učenici učesnici radionice mogli individualno da provjere koliko dobro poznaju prošlost svoje lokalne zajednice.

2

3

4

5

Uspješnosti radionice doprinijela je međusobna saradnja  te mentorstvo, nastavnika Aktiva jezika te Aktiva društvene grupe predmeta.

Zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ove radionice.

Arhiva