UREĐENJE PRILAZNE STAZE

Datum posljednje izmjene: Petak, 19 Juni 2020 Objavljeno: Petak, 19 Juni 2020

1

Na osnovu Odluke o realizaciji Plana implementacije Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjem Planom implemetacije u Tuzlanskom kantonu za 2019.godinu Vlada Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-9032-1/19 od 29.04.2019.godine i 02/1-38-9032-2/19 od 03.12.2019.godine, Ministrastvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava  JU OŠ „ Kladanj“ Kladanj za otklanjanje vanjskih prostornih prepreka u iznosu 5.991,10 KM.

 JU OŠ „Kladanj“ Kladanj provela je postupak propisan Zakonom o javnim nabavka BiH za iznos sredstava koji je odobren za projekat „ Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na uređenju prilazne staze JU OŠ „Kladanj“ Kladanj za potrebe osoba sa invaliditetom i snmanjenom pokretljivošću

Izvođač radova na navedenom projektu sa ekonomski najpovoljnijom ponudom je „Bald“ doo Kladanj.

Radovi su uredno i u skladu sa projektnom dokumentacijom okončani.

Vremenske prilike nisu dozvoljavale da se isti završe u ostavljenom roku, uz prethodnu konsultaciju i saglasnost nadležnog Ministarstva isti su završeni u junu 2020.

2

3

Arhiva