Međunarodni dan kulturne baštine i Dan evropske baštine

Datum posljednje izmjene: Ponedjeljak, 23 Septembar 2019 Objavljeno: Ponedjeljak, 23 Septembar 2019

2

Bosna i Hercegovina je bogata prirodnim ljepotama i kulturnom baštinom, materijalnom i nematerijalnom.

U skladu sa ovom konvencijom, upisana dobra predstavljaju dio svjetske baštine sa izuzetnom univerzalnom vrijednošću. Upisana dobra iz Bosne i Hercegovine na UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine su most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i područje Starog mosta, starog grada Mostara.

Pored toga, na tentativnoj listi dobara koje zemlja može nominovati u narednom periodu, se nalazi još devet dobara iz BiH. Tentativna ili privremena lista (lista potencijalnih dobara) predstavlja inventar dobara koja se nalaze na teritoriji države, a ona ih smatra pogodnim za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

3

4

Arhiva