Konkursi

Datum posljednje izmjene: Ponedjeljak, 30 Januar 2023 Objavljeno: Ponedjeljak, 24 Juni 2019

 

ŠKOLSKA 

2022/2023 

GODINA

 

 30.01.2023.GODINE

 KONAČNE RANG LISTE

1. EngLeski 3 časa

2. Hemija 4 časa

3. Islamskla vjeronauka

4. Klavir

5. Matematika

6. Razredna nastava

7. Engleski jezik 9 časova

 

 

 23.01.2023.GODINE

1. Engleski 3 časa

2. Hemija 4 časa

3. Islamskla vjeronauka

4. Klavir

5. Matematika

6. Razredna nastava

7. Engleski jezik 9 časova

8. Kandidati koji su odustali

 

 

 09.01.2023.GODINE

RANG LISTE

1. Engleski 3 časa

2. Hemija  4 časa

3. Islamskla vjeronauka

4. Klavir

5. Matematika

6. Razredna nastava

7. Engleski jezik 9 časova

 

 

26.08.2022.GODINE

KONAČNA RANG LISTA (saradnik za ekonomsko - finansijske poslove)

1. LISTA OS KLADANJ

KONAČNE RANG LISTE (referent za administrativne poslove i higijeničari)

1. LISTA OS KLADANJ

 

 

25.08.2022.GODINE

KONAČNE RANG LISTE (NASTAVNICI I STRUČNI SARADNICI)

 

 

17.08.2022.GODINE

1. LISTE OŠ KLADANJ

2. LISTE OŠ STUPARI

 

 

08.08.2022.GODINE

PRELIMINARNE RANG LISTE:

1. Pozicija 36.1

2. Pozicija 35.3

3. Pozicija 35.6

4. Pozicija 35.17

5. Pozicija 35.1

6. Pozicija 35.2

7. Pozicija 20.1

8. Pozicija 35.5

9. Pozicija 35.15

10. Pozicija 35.9

11. Pozicija 36.2

12. Pozicija 36.3

13. Pozicija 36.4

14. Pozicija 35.10

15. Pozicija 35.16

16. Pozicija 35.4

17. Pozicija 35.8

18. Pozicija 35.14

19. Pozicija 35.13

20. Pozicija 35.11

21. Pozicija 35.7

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKA  2021/2022  GODINA

  03. 02. 2022.GODINE

KONAČNE RANG LISTE ZA POZICIJE 8.1 i 14.1

1. Pozicija 8.1 Saradnik za ekonomske  i financijeske  poslove

2. Pozicija 14. Higijeničar

3. Zbirna odluka o prijemu prvorangiranih kandidata konkurs SARADNICI -EKONOMISTI

4. Zbirna odluka o prijemu prvorangiranih kandidata konkurs HIGIJENIČARI

 

 27. 01. 2022.GODINE

1. Pozicija 8.1 Sarad. za ekonosmko fin. posl - lista nakon intervjua

2. Pozicija 14.1 Higijeničar - lista nakon intervjua

3. Pozicija 34.1 Engleski jezik - konačna rang lista

4. Odluka - Zbirna odluka o prijemu prvorangiranih kandidata konkurs od 27.01.2022.

 

 

 11. 01. 2022.GODINE

PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA  PO KONKURSU I OGLASU OBJAVLJENOM U DNEVNIM NOVINAMA "Večernji list" OD 29.12.2021. GODINE:

1. Pozicija 8.1

2. Pozicija 14.1

3. Pozicija 34.1

4. Pozicija 34.2

5. Pozicija 34.3

6. Pozicija 34.4

7. Pozicije i kandidati 

 

 

27. 08. 2021.GODINE

Rang liste pomoćno-tehničko osoblje, rang lista sardnika

Higijeničari i ekonomsko finansijski uposlenici 

 

 

26. 08. 2021.GODINE

 Konačna rang lista nastavnika i saradnika i Zbirna Odluka o prijemu

Konačna rang lista nastavnog osoblja OS Kladanj u Kladnju

Zbirna odluka o prijemu prvorangiranih kandidata konkurs od 26.08.2021 

 

 

20. 08. 2021.GODINE

Obavijest o pristupu intervjuu za radno mjesto ,,Saradnik za ekonomsko finansijske poslove,, po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama TK, objavljen u devnom listu ,,Dnevni avaz,, od 26.07.2021.godine

Pozicija 11

Obavijest o nastavku konkursne procedure za pozciju 11

 

18.08,2021.GODINE

Link(.pdf): RANG LISTE KANDIDATA NAKON OBAVLJENOG INTERVJUA  PO KONKURSU I OGLASU OBJAVLJENOM U DNEVNIM NOVINAMA "Dnevni avaz" OD 26.07.2021. GODINE.

 

09.08,2021.GODINE

PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA  PO KONKURSU I OGLASU OBJAVLJENOM U DNEVNIM NOVINAMA "Dnevni avaz" OD 26.07.2021. GODINE:

1. Pozicija 34.1

2. Pozicija 34.2

3. Pozicija 34.3

4. Pozicija 34.4

5. Pozicija 34.5. 

6. Pozicija 34.6

7. Pozicija 34.7

8. Pozicija 34.8

9. Pozicija 34.9

10. Pozicija 34.10

11. Pozicija 34.11

12. Pozicija 34.12

13. Pozicija 34.13

14. Pozicija 34.14

15. Pozicija 34.15

16. Pozicija 34.16

17. Pozicija 34.17

18. Pozicija 11

19. Pozicija 28.1

20. Pozicija 28.2

21. Pozicija 28.3

22. Pozicija 28.4

23. Komisija i primjedbe

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKA  2020/2021  GODINA

 

 03.02.2021. GODINE

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA POMOĆNO OSOBLJE  PO KONKURSU I OGLASU OBJAVLJENOM U DNEVNIM NOVINAMA "Dnevni avaz" OD 28.12.2020. GODINE.

1. Pozicija 17.1

2. Pozicija 17.2

3. Pozicija 17.2 a

 

27.01.2021. GODINE

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA  PO KONKURSU I OGLASU OBJAVLJENOM U DNEVNIM NOVINAMA "Dnevni avaz" OD 28.12.2020. GODINE.

 
 
 

5. Odluka b

6. Pouka o pravnom lijeku

 

 

20.01.2021. GODINE

RANG LISTE KANDIDATA NAKON OBAVLJENOG INTERVJUA  PO KONKURSU I OGLASU OBJAVLJENOM U DNEVNIM NOVINAMA "Dnevni avaz" OD 28.12.2020. GODINE.

1. Pozicija 33.1

2. Pozicija 33.3

3. Pozicija 33.4

4. Pouka o pravnom lijeku

 

 

11.01.2021. GODINE

PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA  PO KONKURSU I OGLASU OBJAVLJENOM U DNEVNIM NOVINAMA "Dnevni avaz" OD 28.12.2020. GODINE

SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA:

1. Spisak 1:

2. Spisak 2:

3. Spisak 3:

RANG LISTE NASTAVNO OSOBLJE:

1. Pozicija 33.1

2. Pozicija 33.2

3. Pozicija 33.3

4. Pozicija 33.4

5. Pozicija 33.5 

6. Pozicija 33.6

RANG LISTE POMOĆNO OSOBLJE:

1. Pozicija 17.1

2. Pozicija 17.2

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE:

1. Spisak 1

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

1. Pouka o pravnom lijeku

 

 

 

27.08.2020. GODINE

ODLUKA O PRIJEMU PRVORANGIRANIH KANDIDATA  U RADNI ODNOS

ODLUKA a

ODLUKA b

KONAČNE RANG LISTE

1. POZICIJA 26.1

2. POZICIJA 26.2

3. POZICIJA 26.3

4. POZICIJA 34.1

5. POZICIJA 34.2

6. POZICIJA 34.3

7. POZICIJA 34.4

8. POZICIJA 34.5

9. POZICIJA 34.6

9. POZICIJA 34.7

10. POZICIJA 34.8

11. POZICIJA 34.9

13. POZICIJA 34.10

14. POZICIJA 34.11

15. POZICIJA 34.12

16. POZICIJA 34.13

17. POZICIJA 34.14

18. POZICIJA 34.15

 

19.08.2020. GODINE

RANG LISTE IZ ČLANA 29. PRAVILNIKA OBJAVLJENE

DANA 19.08.2020 G. U 13.00 SATI

POZICIJA 26.1 OD 19.08.2020

POZICIJA 26.2 OD 19.08.2020

POZICIJA 26.3 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.1 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.2 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.3 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.4 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.5 OD 19.06.2020

POZICIJA 34.6 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.7 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.8 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.9 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.10 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.11 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.12 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.13 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.14 OD 19.08.2020

POZICIJA 34.15 OD 19.08.2020

Pouka o pravnom lijeku od 19.08.2020

 

 

12.08.2020. GODINE

ISPRAVKE POZICIJA 26.3 i 34.1

POZICIJA 26.3 HIGIJENIČAR PUNA NORMA NA ODREĐENO VRIJEME

POZICIJA 34.1 NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE NA ODREĐENO VRIJEME

 

11.08.2020. GODINE

 

POZICIJA 26.1 -HIGIJENIČAR PUNO RADNO VRIJEME 

POZICIJA 26.2 -HIGIJENIČAR POLA RADNOG VREMENA 

POZICIJA 34.1

POZICIJA 34.2

POZICIJA 34.3 strana 1

POZICIJA 34.3 strana 2

POZICIJA 34.4 strana 1

POZICIJA 34.4 strana 2

POZICIJA 34.5 strana 1

POZICIJA 34.5 strana 2

POZICIJA 34.6

POZICIJA 34.7

POZICIJA 34.8

POZICIJA 34.9

POZICIJA 34.10

POZICIJA 34.11

POZICIJA 34.12

POZICIJA 34.13

POZICIJA 34.14

POZICIJA 34.15

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

 

 

ŠKOLSKA  2019/2020  GODINA

 

 24.01.2020.GODINE

RANG LISTE ZA HIGIJENICARE

1. Higijenicar, pozicija 11.1

2. Higijenicar, pozicija 11.2

 

20.01.2020.GODINE

LISTE KANDIDATA NAKON OBAVLJENOG INTERVJUA

1. Nastavnik BHS jezika i književnosti, 12 časova, na određeno vrijeme, (30.1)

2. Nastavnik Engleskog jezika i književnosti, puna norma, (30.2)

3. Nastavnik razredne nastave, do povratka zaposlenika sa funkcije, (30.3)

 

13.01.2020.GODINE

RANG LISTE KANDIDATA SHODNO ČLANU 25. PRAVILNIKA

1. Nastavnik razredne nastave 1 izvršilac

2. 30.1 Nastavnik BHS 12 časova na određeno vrijeme

3. 30.2 Nastavvnik engleskog jezika,puna norma

4. 30.4 Nastavnik građanskog obrazovanja 1 izvršilac, 1 čas na određeno vrijeme

5. 30.5 Nastavnik harmonike 1 izvršilac na određeno vrijeme

6. 30.6 Nastavnik harmonike 1 izvršilac na određeno vrijeme

7. 30.7 Nastavnik klavira 1 izvršilac na određeno vrijeme

8. 30.8 Nastavnik klavira 1 izvršilac na određeno vrijeme

9. 11.1 Higijeničar na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

10. 11.2 Higijeničar na dređeno do povratka uposlenika sa bolovanja

11. 11.2 Higijeničar na određeno vrijeme , do povratka zaposlenika sa bolovanja

12. Komisija za bodovanje

13. Napomena

14. Pouka o pravnom lijeku

 

10.09.2019. GODINE

ODLUKA O PRIJEMU PRVORANGIRANIH KANDIDATA - SEKRETAR

1. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata - sekretar

2. Konačna rang lista - sekretar

 

05.09.2019. GODINE

KONAČNA RANG LISTA HIGIJENIČAR

1. Konačna lista

2. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata higijeničar 19.2

3. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata higijeničar

 

02.09.2019. GODINE

1. Sekretar 32.1.

 

30.08.2019. GODINE

1. Odluka o konacnosti rang liste

2. Odluka o prijemu prvorangiranih kandidata

 

 29.08.2019. GODINE

KONAČNE RANG LISTE ZA PRIJEM NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA PO KONKURSU OBJAVLJENOM DANA 30.07.2019.GODINE

1. Engleski jezik 34.1

2. Engleski jezik 34.2

3. Hemija 34.7

4. Islamska vjeronauka 34.9

5. Matematika 34.4

6. Nastavnik harmonike 34.10

7. Nastavnik harmonike 34.11

8. Nastavnik informatike 34.8

9. Nastavnik klavira 34.12

10. Njemacki jezik 34.3

11. Tizo 34.5

 

 27.08.2019. GODINE

RANG LISTE KANDIDATA ZA HIGIJENIČARE

1. Higijeničar 19.1.

2. Higijeničar ložač 19.2.

 

21.08.2019. GODINE

RANG LISTE KANDIDATA SA BODOVIMA INTERVJUA

1, Engleski jezik 34.1 

2. Engleski jezik 34.2 

3. Hemija 34.7. 

4. Islamska vjeronauka 34.9.

5. Matematika 34.4.

6. Nastavnik harmonike 34.10.

7. Nastavnik harmonike 34.11  

8. Nastavnik informatike 34.8. 

9. Nastavnik klavira 34.12

10. Njemacki jezik 34.3. 

11. Tizo 34.5. 

 

20.08.2019. GODINE

RANG LISTA KANDIDATA  ZA POZICIJU SEKRETARA

1. Sekretar 32.1.

14.08.2019. GODINE

RANG LISTE PO KONKURSU OD 30.07.2019. GODINE,

BEZ BODOVA INTERVJUA

1. Engleski jezik 34.1

2. Engleski jezik 34.2

3. Hemija 34.7.

4. Higijeničar lozač 19.2.

5. Higijeničar 19.1.

6. Islamska vjeronauka 34.9.

7. Matematika 34.4.

8. Nastavnik harmonike 34.10.

9. Nastavnik harmonike 34.11.

10. Nastavnik informatike 34.8.

11. Nastavnik klavira 34.12.

12. Njemački jezik 34.3.

13. Tizo 34.5.

 

 12.08.2019. GODINE

LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA PO KONKURSU 

OD 30.07.2019. GODINE

1. Brisane pozicije

2. Engleski jezik 14 časova lista 1

3. Engleski jezik 14 časova lista 2

4. Harmonika 2 časa

5. Hemija 

6. Higijeničar ložač

7. Higijeničar

8. Informatika

9. Islamska vjeronauka

10. Matematika 12 časova

11. Nastavnik harmonike

12. Nastavnik klavira

13. Njemački jezik 6 časova

14. TiZO

 

 ŠKOLSKA-2018/19

25.01.2019. GODINE

1. Rang lista - sekretar 25.01.2019.

2. Rang lista 25.01.2019. - higijeničari

 

 

17.01.2019. GODINE

1. Rang lista kandidata za prijem u radni odnos

 

08.01.2019. GODINE

1. Spisak prijavljenih kandidata na konkurs objavljen 26.12.2018.

 

 

03.09.2018. GODINE

1. Odluka o konačnosti rang liste od 27.08.2018.g.-31.08.2018.g. higijeničari i biblioteka

2. Odluka zbirna o prijemu kandidata 2018-19.g.higijeničari 31.08.2018

 

28.08.2018. GODINE

KONACNE ODLUKE ZA PRIJEM NASTAVNOG KADRA

I STRUČNIH SARADNIKA

 

1. Odluka o konačnosti rang liste od 20.08.2018.g.

2. Odluka zbirna o prijemu kandidata 2018-19.g.

 

 

27.08.2018. GODINE

 

24.1. Higijeničar

24.2. Higijeničar

34.18. Biblioteka

 

 

 

20.08.2018. GODINE

 

RANG LISTA KANDIDATA

1. BHSjezik

2. Biologija

3. Defektolog

4. Engleski jezik1

5. Engleski jezik2

6. Fizika

7. Građansko obrazovanje

8. Harmonika 2izvršioca

9. Hemija

10. Historija

11. Islamska vjeronauka

12. Klavir 2izvršioca

13. Matematika

14. Njemacki jezik

15. Razredna nastava

16. Tehnički odgoj i inf.

17. Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

 

17.08.2018. GODINE

Lista  za biblioteku objavljeno u dnevnim novinama "Oslobođenje"-dopuna konkusra

od 06.08.2018

- Biblioteka 34.18

 

 

14.08.2018. GODINE

Nakon razmatranja pristiglih žalbi od strane kandidata za prijem u radni odnos

na osnovu objavljenog Javnog konkursa/Oglasau dnevnim novinama

„Oslobođenje“ od 30.07.2018.g. Komisija za bodovanje

JU OŠ „Kladanj“ Kladanj objavaljuje preliminarnu listu kandidata nakon

izjavljenih prigovora kako slijedi na linku:

 

 

Arhiva